Firmast

Trassiehitus OÜ on loodud 2010 aastal. Ettevõtte tegevusvaldkonnaks hüdrotehniliste ehitiste, vee-,  kanalisatsiooni- ja sademevee välistorustike ehitamine.

Ettevõtte meeskonda kuulub kokku kolmkümmend oma ala spetsialisti.