Tehtud tööd

Trassiehitus OÜ on tegelenud vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike ehitamisega alates aastast 2010. Töid on teostatud kogu mandri-Eestis.